Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โรคจอประสาทตาเสื่อม


   โรคจอประสาทตาเสื่อม เป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการเสื่อมของบริเวณจุดรับภาพชัดของจอตา ทำให้สูญเสียการมองเห็นส่วนกลางของภาพ  หากพบในผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป จะเรียกว่า “โรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ” (Age related Macular degeneration) ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้กลุ่มผู้สูงอายุสูญเสียการมองเห็น โดยจะทำให้สูญเสียการมองเห็นเฉพาะภาพตรงส่วนกลาง โดยที่ภาพด้านข้างของการมองเห็นยังดีอยู่ เช่น คุณอาจเห็นขอบของนาฬิกา แต่ไม่สามารถบอกได้ว่า เป็นเวลาอะไร 
ลักษณะอาการ
 อาการแสดงแตกต่างกันในคนไข้แต่ละคนและยากต่อคนไข้ที่จะสังเกตความผิดปรกติในการมองเห็นเองตั้งแต่ระยะเริ่มแรก โดยเฉพาะถ้าตาอีกข้างหนึ่งยังมองเห็นได้ดี คนไข้อาจไม่สังเกตถึงความผิดปรกติไปหลายปี แต่ถ้ามีจอประสาทตาเสื่อมเกิดขึ้นในตาทั้ง 2 ข้าง คนไข้จะรู้สึกถึงความผิดปรกติในการมองเห็นอย่างรวดเร็ว เช่น มองภาพตรงกลางไม่ชัด หรือมืดดำไป หรือภาพที่เห็นดูบิดเบี้ยวไป
การวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์สาขาจอประสาทตา
  จักษุแพทย์สาขาจอประสาทตาจะขยายรูม่านตาและใช้กล้องส่องตรวจจอประสาทตาและจุดรับภาพโดยละเอียดเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น และจะส่งตรวจด้วยเครื่องมือทางการแพทย์พิเศษซึ่งทางโรงพยาบาลบางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้มีนวัตกรรมใหม่ในการตรวจวินิจฉัยที่แม่นยำ คือ เครื่องสแกนจอประสาทตา (Optical Coherence Tomography) หรือ OCT ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะวัดความหนาของจอตา และยังเห็นพยาธิสภาพใต้ชั้นจอตาได้อย่างละเอียดและชัดจน โดยผู้ป่วยจะไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดหรือได้รับอันตรายใดๆจากการตรวจนี้ นอกจากนี้เครื่อง OCT ยังใช้ติดตามการรักษาได้อย่างแม่นยำอีกด้วย
การเตรียมตัว
   การตรวจตาเพื่อคัดกรองก่อนผ่าตัดต้อกระจก จำเป็นต้องขยายรูม่านตา ซึ่งจะส่งผลให้ตาพร่า เป็นเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง จึงควรพาญาติมาด้วยเพื่อเดินทางกลับ และผู้ป่วยควรนำยาที่ใช้เป็นประจำมาด้วยทุกครั้ง
การรักษา
  การรักษา AMD ในปัจจุบันใช้การติดตามอาการ ความเปลี่ยนแปลงของโรคอย่างใกล้ชิด และถ้ามีอาการรุนแรง อาจพิจารณาการรักษาด้วยแสงเลเซอร์ หรือการฉีดยาเข้าวุ้นในตา โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจอตา
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น. 
ศูนย์ตาเฉพาะทาง ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10221, 10222 
Call Center : 1745
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.