Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

การผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิด


  การเสริมจมูกด้วยเทคนิคเปิด จะมีแผลที่ฐานจมูก การผ่าตัดต้องอาศัยความชำนาญจากแพทย์เฉพาะทาง การผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้เหมาะสำหรับผู้เข้ารับบริการที่มีความจำเป็นต้องการปรับเปลี่ยนทรงจมูก ผู้ที่ต้องการแก้จมูกสั้นให้ยาวขึ้น แก้จมูกใหญ่ให้เล็กลง เนื่องจากเป็นการผ่าตัดแบบเปิดจึงทำให้เห็นโครงสร้างภายในจมูกได้ชัดเจน
การเตรียมตัว
 • งดอาหารเสริม วิตามินทุกชนิด และยาจำพวกแอสไพริน อย่างน้อย 1 - 2 สัปดาห์ ก่อนการผ่าตัด
 • งดน้ำ งดอาหารก่อนการผ่าตัด 6 - 8 ชม.
 • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และงดสูบบุรี่
ขั้นตอนการผ่าตัด
 • ซักประวัติ เพื่อเช็คความพร้อมว่าเหมาะสมที่จะผ่าตัดหรือไม่
 • ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • ตรวจค่าอิเล็กไทรไลต์ในเลือด
 • เอ็กซเรย์ปอด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • ใช้ระยะเวลาในการผ่าตัด 1 - 2 ชั่วโมง (โดยประมาณ)
ข้อควรระวัง
 • การผ่าตัดชนิดนี้ก่อให้เกิดแผลด้านนอกบริเวณฐานจมูกและอาจเกิดแผลเป็นได้
 • ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คือ การอักเสบ เลือดออกมาก ความเสี่ยงจากการใช้ยาสลบ
วันเวลาทำการ
เปิดทำการวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง ชั้น 9  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10922, 10923 
Call Center : 1745
Facebook : @AestheticBPK9
Instagram : aesthetic.bpk9
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.