Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter monitoring)


   เป็นการติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง ไว้กับตัว โดยที่สามารถกลับไปพักที่บ้านหรือทำงานได้ตามปกติ โดยไม่ต้องเสียเวลานอนพักค้างที่โรงพยาบาล
ผู้ที่ควรตรวจ  
   การตรวจวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยว่าอาจมีหัวใจเต้นผิดจังหวะ แต่ตรวจไม่พบโดยการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบปกติ โดยเฉลี่ยเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการอย่างน้อย 1 - 2 วันต่ออาการ 1 ครั้ง
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
   เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง
การเตรียมตัวสำหรับการเข้ารับบริการ 
  • ท่านสามารถทำงานหรือกิจวัตรประจำวันต่างๆ ได้ตามปกติ ยกเว้น ห้ามอาบน้ำ ว่ายน้ำ หรือทำให้เครื่องและบริเวณที่ติดสายและขั้วต่อเปียก ห้ามออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของแขนมาก
  • ที่ตัวเครื่องจะมีปุ่มสำหรับใช้กดเมื่อท่านรู้สึกว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้น
  • ควรสวมเสื้อที่มีกระดุมผ่าหน้าเพื่อความสะดวกในการติดเครื่อง
คำแนะนำ
   ห้ามทำเครื่องตก (เครื่องจะใส่กระเป๋าและเข็มขัดไว้ให้ท่านอย่างเรียบร้อย)
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์หัวใจ ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10325, 10326
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.