Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ท่อน้ำตาอุดตัน


   ท่อน้ำตาอุดตัน เป็นภาวะของการอุดตันในท่อน้ำตา ทำให้น้ำตาไม่สามารถระบายออกได้ จึงทำให้มีน้ำตาไหลหรือน้ำตาคลอตลอดเวลา หากรุนแรงก็อาจทำให้เกิดการระคายเคืองหรืออักเสบ ภาวะนี้พบได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้ใหญ่
สาเหตุท่อน้ำตาอุดตัน
  1. พังผืดในท่อน้ำตาไม่เปิด ซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากในเด็กทารก
  2. ความผิดปกติทางกายวิภาคที่บริเวณรูท่อน้ำตา บริเวณถุงน้ำตา หรือรูบริเวณทางเดินน้ำตา
  3. อุบัติเหตุที่มีแผลฉีกขาดที่เปลือกตาบริเวณหัวตา
ลักษณะอาการ
   อาการท่อน้ำตาอุดตัน ในเด็กทารกจะมีน้ำตาไหลมาก ตาแฉะ โดยที่ไม่ได้ร้องไห้ สำหรับผู้ใหญ่จะมีน้ำตาไหลตลอดเวลา ในรายที่เป็นมากและเรื้อรังจะมีอาการระคายเคืองตลอดเวลาจากการคั่งค้างของเสีย ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้เกิดการอักเสบจนกลายเป็นฝีหนอง ซึ่งอาจลุกลามเข้าไปในดวงตา และทำให้เกิดอาการรุนแรงหรือติดเชื้อในตาได้
การรักษา
   การรักษาท่อน้ำตาอุดตัน ในเด็กทารก การรักษาอาจเริ่มต้นจากให้คุณพ่อคุณแม่นวดท่อน้ำตา ซึ่งโดยทั่วไป 80 - 90 % จะหายเป็นปกติ หากยังไม่หายในช่วงขวบปีแรก แพทย์จะใช้วิธีการแยงท่อน้ำตา ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักหายขาด ในกรณีที่ยังไม่หายอาจใช้วิธีใส่ท่อซิลิโคนคาไว้ในท่อน้ำตา แต่ถ้ารักษาทุกวิธีแล้วยังไม่ได้ผล อาจต้องใช้การผ่าตัดในที่สุด สำหรับผู้ใหญ่ การรักษาท่อน้ำตาอุดตันมักต้องใช้วิธีการผ่าตัด ซึ่งมีอยู่ 2 วิธี ได้แก่
  1. การรักษาแบบเก่า เป็นวิธีการผ่าตัดกรีดตาจากทางด้านนอก ซึ่งวิธีนี้ทำให้เกิดแผลเป็น
  2. การรักษาแบบใหม่ เป็นการผ่าตัดทางเชื่อมท่อน้ำตาโดยการส่องกล้องขนาดเล็กที่เรียกว่า เอ็นโดสโคป (endoscope) เข้าไปในช่องจมูกแคบๆ และทำทางระบายท่อน้ำตาใหม่ ซึ่งวิธีนี้จะไม่มีแผลเป็น ฟื้นตัวได้เร็วกว่า และแผลหายเร็วกว่าการรักษาแบบเก่า อย่างไรก็ดี แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละราย
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น. 
ศูนย์ตาเฉพาะทาง ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10221, 10222 
Call Center : 1745
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.