Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ทันตกรรมโรคเหงือก


การให้บริการของเรา
  โรคเหงือกเกิดจากคราบแบคทีเรียที่เกาะบริเวณเหงือกและฟัน หากไม่มีการทำความสะอาดกำจัดออกไป อย่างถูกวิธี (การแปรงฟัน, การใช้ไหมขัดฟัน, ขูดหินปูน) คราบแบคทีเรียเหล่านี้จะทำงายเนื้อเหงือกหุ้มรากเนื้อเยื่อที่รองรับฟันให้ติดกับ กระดูกขากรรไกรและกระดูกฟัน โดยการอักเสบนี้เกิดจากสารพิษที่ขับออกมาจาก แบคทีเรีย ที่ติดอยู่กับแผ่นคราบฟัน (Dental Plaque) ที่อยู่รอบๆ ตัวฟันทำให้เหงือกเกิดการอักเสบ บวม แดง และยังทำให้เนื้อเยื่อที่รองรับฟันให้ติดกับกระดูกขากรรไกรฉีกขาดได้
ลักษณะอาการ
  โรคเหงือกอักเสบในระยะเริ่มแรกจะไม่มีอาการใดๆ เมื่อเป็นมากขึ้นอาการที่เริ่มแสดงออก คือเวลาแปรงฟันจะมีเลือดออกตามไรฟันซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษา อาการที่จะพบต่อมา คือ
  1. มีกลิ่นปาก
  2. เหงือกจะมีสีแดงคล้ำ, ปวดและเจ็บบริเวณเหงือก
  3. เหงือกจะเริ่มแยกตัวออกจากฟัน คนไข้จะรู้สึกว่าฟันของตนเองยาวขึ้น
  4. ฟันเริ่มโยกเพราะมีการละลายของกระดูกที่รองรับฟัน
  5. เหงือกเป็นหนอง
ผู้ที่ควรตรวจ
     บุคคลที่มีความเสี่ยงควรได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อป้องกันการเกิดโรคเหงือก ได้แก่
  1. คุณแม่ตั้งครรภ์ เนื่องจากในช่วงตั้งครรภ์ระดับฮอร์โมนในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงได้แก่ฮอร์โมนโกนาโดโทรพิน (Gonadotropins) และเอสโตรเจนและโปรเจสติน มีการศึกษาที่พบความสัมพันธ์ของเชื้อแบคทีเรีย ชนิดที่เป็นสาเหตุของโรคเหงือกอักเสบ และปริทันต์อักเสบ สัมพันธ์กับภาวะการตั้งครรภ์ นั่นคือมีการศึกษาที่พบ เชื้อ Prevotella Intermedia ในปริมาณมาก ในหญิงตั้งครรภ์ / โดยมีการให้ความเห็นว่า ฮอร์โมนที่หลั่งออกทางร่องเหงือก อาจเป็นตัวเร่งให้เชื้อมีการเจริญเติบโตภาวะเหงือกอักเสบจากการตั้งครรภ์ จะมีอาการแสดงให้เห็น คือ มีเหงือกบวมแดง เลือดออกง่าย โดยการบวมนี้ มักพบบวมเป็น กระเปราะได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดได้ 
  2. ผู้ป่วยที่รักษาความสะอาดช่องปากได้ไม่ดี 
  3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานและความดัน เนื่องจากได้รับยากลุ่ม Channel Blocker /Methyldopa Propranolol / Sulfonylurea Thiazide เนื่องจากการได้รับยาเหล่านี้เป็นเวลานานทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก 
  4. ผู้ป่วยโรคหัวใจ
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
  ห้องทันตกรรมและกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากลรับรองมาตราฐานโดย JCI / HA วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับการฆ่าเชื้อโรคอย่างมีมาตรฐานทุกขั้นตอน ช่วยให้การให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
การเตรียมตัวสำหรับการเข้ารับบริการ
   โทรสอบถาม วัน - เวลา ออกตรวจแพทย์เฉพาะทางและทำการลงเวลานัดหมาย
ขั้นตอนการรักษา
  1. ระยะเริ่มแรกของโรคเหงือก สามารถรักษาได้ด้วยการแปรงฟันหรือการใช้ไหมขัดฟัน การดูแลสุขภาพปากและฟันที่ดีจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคราบแบคทีเรียสะสม
  2. การทำดูแลทำความสะอาดช่องปากโดยทันตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นทางเดียวที่จะขจัดคราบแบคทีเรียที่สะสม และแข็งตัว โดยทันตแพทย์จะทำการขูดหินปูนที่แข็งตัวออกจากฟันและร่องเหงือก ถ้ามีอาการมากอาจจะต้องทำการรักษารากฟัน ซึ่งจะช่วยดูแลรากฟันไม่ให้หินปูนเข้าไปสะสมได้ง่าย โรคเหงือกระยะเริ่มแรกสามารถรักษาได้ก่อนที่จะลุกลาม ถ้ามีการตรวจสุขภาพฟันเป็นประจำ ถ้ามีอาการรุนแรง จะต้องทำการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
คำแนะนำ
  1. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งและใช้ไหมขัดฟัน (Dental Floss) ทำความสะอาดซอกฟันทุกวัน
  2. ใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ทำให้ฟันแข็งแรงขึ้น เพื่อป้องกันฟันผุ
  3. แปรงฟันให้ถูกวิธี โดยทันตแพทย์ที่ดูแลท่านอยู่จะช่วยแนะนำท่านได้
  4. ใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่มและหมั่นตรวจสภาพของแปรงสีฟันของท่าน ถ้าขนแปรงเริ่มบานออกหรือเปลี่ยนรูป ควรเปลี่ยนใหม่ เมื่อแปรงฟันเสร็จควรวาแปรงสีฟันในที่ๆ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก การที่ขนแปรงเปียกชื้นตลอดเวลาจะทำให้เกิดเชื้อราขึ้นได้
  5. ควรแปรงลิ้นของท่านด้วยขณะแปรงฟัน
  6. พบทันตแพทย์ปีละ 2 ครั้ง เพื่อรับการขูดหินปูนและตรวจดูสภาพช่องปาก
อัตราค่าบริการ
   สามารถสอบถามรายละเอียดก่อนรับการรักษาได้ที่ศูนย์ทันตกรรม
วันเวลาทำการ
ทุุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 09:00 - 20:00 น. (กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า)
ศูนย์ทันตกรรมชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10653, 10654, หรือ 090-198-7692, 061-420-2818
โทรสาร : 02–109-9126 ต่อ 10651  
Call Center : 1745
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.