Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ทันตกรรมจัดฟัน


การให้บริการของเรา
   ทันตกรรมจัดฟันเป็นสาขาหนึ่งทางทันตกรรมที่แยกเฉพาะทางออกมาเพื่อวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาความผิดปกติของการขึ้นของฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมและมีระบบบดเคี้ยวดีขึ้นรวมทั้งเป็นการรักษา โดยการใช้เครื่องมือจัดฟันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันและสบฟันผิดปกติ ดูไม่สวยงาม ดูไม่เป็นระเบียบ รวมถึงโครงสร้างและรูปร่างของใบหน้า เช่น หน้าอูม คางยื่น ให้มีโครงสร้างและรูปร่างใบหน้าที่ดีและสวมงามขึ้น ซึ่งเครื่องมือจัดฟันที่ใช้จะช่วยเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมได้ เพื่อประโยชน์ในด้านสุขภาพช่องปากและฟัน และเพื่อบุคลิกภาพที่ดีขึ้นของผู้จัดฟัน สามารถทำได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจัดฟันคือช่วงอายุประมาณ 10 - 14 ปี เนื่องจากร่างกายกำลังเจริญเติบโต ฟันจึงเคลื่อนที่ได้ง่าย
ผู้ที่ควรตรวจ
   ทันตแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้ป่วยควรจัดฟันหรือไม่ โดยวิเคราะห์จากการวินิจฉัยด้วยประวัติการรักษาทางการแพทย์และทันตกรรม แบบพิมพ์ฟัน และภาพเอ็กซเรย์ ข้อบ่งชี้ของผู้ที่ควรเข้ารับการรักษาจัดฟัน
1. ผู้ที่มีฟันบนยื่นออกมาข้างหน้ามาก
2. ผู้ที่มีฟันล่างยื่นออกมาข้างหน้ามาก
3. ฟันห่าง มีช่องว่างระหว่างฟันอันเกิดจากการหลุดของฟันหรือฟันที่ยังขึ้นไม่เต็ม
4. ฟันซ้อนเก ฟันที่ขึ้นมามากเกินไปจนเกทับกัน
5. ฟันกัดคร่อม โดยฟันบนไม่สามารถขบได้พอดีกับฟันล่าง มีลักษณะขบแบบไขว้
6. ฟันกัดเบี้ยว จุดศูนย์กลางของฟันบนไม่ตรงกับฟันล่าง
7. ฟันสบเปิด เมื่อขบฟันแล้วมีช่องว่างเปิดระหว่างฟันบนกับฟันล่าง
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
  ห้องทันตกรรมและกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากลรับรองมาตราฐานโดย JCI / HA วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย ได้รับการฆ่าเชื้อโรคอย่างมีมาตรฐานทุกขั้นตอน ช่วยให้การให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงที่สุด
การเตรียมตัวสำหรับการเข้ารับบริการ
  ผู้ป่วยเข้าพบแพทย์เพื่อประเมินแผนการรักษา ในผู้ป่วยบางท่านอาจต้องได้รับการรักษาก่อนทำการจัดฟัน เช่น การอุดฟันหรือถอนฟันในกรณีที่แพทย์พิจารณาว่าควรถอนฟันหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับความผิดปกติของคนไข้แต่ละท่านว่าสมควรจะถอนหรือไม่ ถ้าต้องถอนฟันจะต้องถอนกี่ซี และจะต้องถอนซี่ใดบ้าง ดังนั้นจึงไม่ใช่ผู้ป่วยทุกรายที่จะต้องถอนฟันก่อนจัดฟันเสมอไป โดยจะมีกรณีไหนบ้างนั้นจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยสภาพช่องปาก รูปร่างใบหน้า โครงสร้างกระดูกใบหน้าฟิล์มเอ็กซเรย์ แบบหล่อปูนจำลองฟันอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจ
ขั้นตอนการรักษา
 1. ผู้เข้ารับบริการพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาปัญหาและวางแผนในการรักษา
 2. ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์แบบฟัน เพื่อบันทึกรายละเอียด ตรวจสภาพการสบฟัน และมีการเอ็กซเรย์ฟันเพื่อดูโครงสร้างของใบหน้าและขากรรไกร
 3. ตรวจสุขภาพฟันเพื่อทำการวางแผนว่าต้องทำการรักษาฟันก่อนหรือไม่ เช่น ถอนฟัน อุดฟัน  รักษาโรคเหงือก รากฟัน ฯลฯ เพราะจำเป็นต้องรักษาก่อนใส่เครื่องมือจัดฟัน ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรงและเพื่อให้การจัดฟันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. รับทราบรายละเอียดคำแนะนำ และข้อควรปฏิบัติต่างๆ ในการจัดฟันกับทันตแพทย์
   โดยปกติแล้วการจัดฟันจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง – 3 ปี แต่ในบางรายอาจใช้เวลานานมากกว่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความผิดปกติของฟันว่ามีมากน้อยเพียงใด และขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากผู้จัดฟันด้วยเป็นสำคัญ ว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ได้อย่างเคร่งครัดเพียงใดสามารถพบทันตแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอหรือไม่ ในช่วงเข้ารับการรักษา ทันตแพทย์จะทำการนัดตรวจทุก 1 เดือน เพื่อปรับเครื่องมือ และตรวจผลการรักษาเป็นระยะๆ (สำหรับการจัดฟันแบบปกติ)
คำแนะนำ
  ระหว่างทำการจัดฟัน ผู้ป่วยควรดูแลทำความสะอาดฟันและช่องปากให้ดีอยู่เสมอ และควรใช้แปรงสีฟันสำหรับจัดฟันโดยเฉพาะ เนื่องจากฟันที่ถูกติดเครื่องมือหรืออุปกรณ์จะทำความสะอาดได้ยากกว่าเดิม เพราะอาจมีเศษอาหารเข้าไปติดตามร่องต่างๆ ได้ง่าย นอกจากนี้ยังควรงดรับประทานอาหารบางประเภท เช่น อาหารเหนียวแข็งอย่างหมากฝรั่งรวมไปถึงอาหารประเภทของหวาน เพราะอาจทำให้ฟันผุได้ง่าย
ค่าใช้จ่าย
   ขึ้นอยู่กับการจัดฟันแต่ละชนิดสามารถสอบถามรายละเอียดก่อนรับการรักษา
 1. การจัดฟันด้านนอกแบบโลหะ
 2. การจัดฟันแบบเซรามิกใส
 3. การจัดฟันแบบเดมอน
 4. Invisalign
วันเวลาทำการ
ทุุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 09:00 - 20:00 น. (กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า)
ศูนย์ทันตกรรมชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10653, 10654, หรือ 090-198-7692, 061-420-2818
โทรสาร : 02–109-9126 ต่อ 10651  
Call Center : 1745
 
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.