Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise stress test)


   การตรวจเบื้องต้น เพื่อวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือตรวจหาภาวะหัวใจผิดจังหวะที่เกิดขณะออกกำลังกาย ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการ หรือความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพัก แต่เมื่อออกกำลังกาย หัวใจอาจมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ ทำให้เกิดภาวะหัวใจขาดเลือด โดยมีอาการแสดงและการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้
ผู้ที่ควรตรวจ
     ผู้ที่มีอาการผิดปกติซึ่งอาจเป็นภาวะหัวใจขาดเลือด เช่น เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยง่ายกว่าปกติ หรือมีอาการที่สงสัยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น รู้สึกใจสั่นขณะออกกำลังกาย
การเตรียมตัวสำหรับการเข้ารับบริการ
  • ควรงดรับประทานอาหารมื้อหนักๆ และ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ก่อนการทดสอบ อนุญาติให้ทานอาหารอ่อนๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก
  • ควรสอบถามแพทย์ถึงยาที่รับประทานอยู่ ว่าควรหยุดก่อนการทดสอบหรือไม่ เช่น ยารักษาโรคหัวใจ ยารักษาความดันโลหิต เป็นต้น
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์หัวใจ ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10325, 10326
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.