Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

การเตรียมตัวตรวจสุขภาพ

   
  ศูนย์ตรวจสุขภาพให้บริการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมที่เหมาะสมแต่ละบุคคล เพศ อายุ และปัจจัยที่เสี่ยงในการทำงาน ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจในความถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนความรวดเร็วของการรายงานผล และการดูแลเอาใส่ใจบริการทุกขั้นตอน จากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจสุขภาพ
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • เครื่องอัลตร้าซาวด์
 • เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม
 • เครื่องดิจิตอลเอกซเรย์
 • เครื่องตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก
การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ
1. ก่อนการตรวจสุขภาพ   
 • ไม่ควรอดนอน ดื่มสุรา หรือกาแฟ ในคืนก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
 • ควรใส่เสื้อผ้าที่พับแขนเสื้อขึ้นได้สะดวก ไม่รัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
 • ถ้ามีการทดสอบสมรรถภาพหัวใจ (Exercise Stress Test) ควรใส่เสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวได้สะดวกหรือชุดกีฬา
 • ถ้าต้องตรวจภายใน(สุภาพสตรี)ควรสวมกระโปรง และควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือน 7 วัน
2. การอดอาหารก่อนการตรวจสุขภาพ
 • การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ควรงดน้ำ และอาหารก่อนเจาะเลือด 6 ชม. หากต้องตรวจไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล,ไตรกลีเซอร์ไรด์, HDL, LDL) ควรงดอาหารและน้ำอย่างน้อย 12 ชม. หากกระหายน้ำหรือหิวมากให้จิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย 
 • หลังการเจาะเลือดแล้ว สามารถดื่มน้ำและรับประทานอาหารได้ทันที จากนั้นเข้ารับการตรวจรายการต่อไป ยกเว้น หากต้องตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน ยังคงต้องงดน้ำและอาหารก่อน จนกว่าจะตรวจอัลตร้าซาวด์เสร็จ
3. เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้ว
 • ควรกดบริเวณที่เจาะเลือดไว้อย่างน้อย 5-10 นาที ไม่คลึง หรือนวดบริเวรที่เจาะเลือด เพราะอาจทำให้เส้นเลือดแตกได้
 • ในกรณีมีรอยช้ำเขียวบริเวณที่เจาะเลือด อาจเกิดจากเส้นเลือดแตก รอยช้ำเขียวกล่าวจะหายได้เองภายใน 1 - 2 สัปดาห์ อาจทายาแก้ฟกช้ำ เช่น ฮีรูดอยด์ แต่ไม่ควรนวดคลึงบริเวรที่เส้นเลือดแตก 
4. การเก็บปัสสาวะ  
 • ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อนจึงเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง (Mid Stream) 
 • สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจ ปัสสาวะหรือถ้าต้องตรวจกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
5. เอ็กซเรย์ ต่างๆ
 • วันตรวจงดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะ
 • สุภาพสตรีงดใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก
 • ไม่ควรเอ็กซเรย์ หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการเอ็กซเรย์
6. การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง (Ultrasound Abdomen)  
 • การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน ควรงดน้ำและอาหาร 6 ชม. ถ้าหิวหรือกระหายมากสามารถจิบน้ำเปล่าสะอาดได้เพียงเล็กน้อย
 • การตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง ควรดื่มน้ำมากๆ และกลั้นปัสสาวะจนปวดแล้วเข้ารับการตรวจ 
7. การตรวจเอ็กซเรย์เต้านม (Memmogram)    
 • ควรตรวจก่อนหรือหลังมีประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน
 • งดทาแป้ง โลชั่น และครีมต่างๆ บริเวณเต้านม และรักแร้ในวันตรวจ
วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 07:00 - 17:00 น. 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10300, 10301, 10302
โทรสาร : 02–877–2222
Call Center : 1745


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.