Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ต้อกระจก

   
   ต้อกระจก ขุ่นมัวเกิดขึ้น ทำให้บดบังแสงที่จะผ่านเข้าไปในตา แสงจึงส่งผ่านไปยังประสาทตาไม่เต็มที่ ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัวได้
ปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดโรคต้อกระจกก่อนวัย
 1. การได้รับแสงอัลตราไวโอเลตเข้าตาเป็นเวลานานๆ
 2. โรคเกี่ยวกับตา เช่น ม่านตาอักเสบ ตาติดเชื้อ 
 3. โรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ
 4. การเกิดอุบัติเหตุที่ดวงตาหรือดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนบ่อยๆ
 5. ความผิดปกติแต่กำเนิด เช่น เด็กแรกเกิดที่มารดาเป็นหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์
 6. การใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์
ลักษณะอาการ
 1. ตามัว/มองเห็น ไม่ชัดเจนโดยไม่มีอาการเจ็บปวด โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในที่มีแสงสว่างจ้า แต่กลับมองเห็นเกือบปกติในที่มืดสลัว
 2. มองเห็นภาพซ้อน เกิดจากความขุ่นของเลนส์แก้วตาไม่เท่ากัน การหักเหของแสงไปที่จอประสาทตาจึงไม่รวมเป็นจุดเดียว
 3. มองเห็นแสงไฟกระจาย โดยเฉพาะเวลาขณะขับรถในตอนกลางคืน
 4. เปลี่ยนแว่นตาบ่อย มองเห็นในระยะใกล้ดีขึ้นหรือไม่ต้องใส่แว่นตาในระยะมองใกล้
 5. เห็นฝ้าขาวบริเวณกลางรูม่านตา
ปัจจัยเสี่ยง
   ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด คือ อายุพบว่าผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี จะมีต้อกระจกอยู่แล้วบางส่วน มักพบเลนส์ขุ่นเล็กๆ น้อยๆ หรือเป็นต้อกระจกระยะต้นๆ อาจพบจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่จากวัยสูงอายุ เช่น
 • โรคเบาหวาน
 • ประวัติครอบครัวเป็นต้อกระจกก่อนวัย
 • เคยได้รับอุบัติเหตุที่ตา
 • การใช้ยาบางชนิดเช่น steroid เพื่อรักษาโรค
 • ติดสุรา
 • เจอแสงแดดมาก
 • ต้องสัมผัสรังสีปริมาณมาก
 • สูบบุหรี่
 • เด็กที่ขาดอาหาร
 • เลนส์ตาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างแรง เช่น ถูกกระแทก
เครื่องมือทางการแพทย์
 • Phacoemulsification machine
 • Ophthalamic surgery microscope
 • Foldable intraocular lens
การเตรียมตัว
   การตรวจตาเพื่อคัดกรองก่อนผ่าตัดต้อกระจก จำเป็นต้องขยายรูม่านตา ซึ่งจะส่งผลให้ตาพร่า เป็นเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง จึงควรพาญาติมาด้วยเพื่อเดินทางกลับ และผู้ป่วยควรนำยาที่ใช้เป็นประจำมาด้วยทุกครั้ง
การรักษาต้อกระจก
   การรักษาต้อกระจกทำได้โดยการผ่าตัดเอาเลนส์ที่ขุ่นมัวออก วิธีการผ่าตัดทำได้ 2 วิธี
 • Phacoemulsification เป็นวิธีที่นิยมทีสุดโดยการเจาะรูเล็กๆ แล้วใช้เครื่อง ultrasound สลายเลนส์และดูดออก
 • Extracapsular โดยการผ่าตัดเป็นแผลเล็กๆ แล้วเอาเลนส์ที่ขุ่นออก
คำแนะนำ การดูแลสุขภาพดวงตา
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • พักสายตาเป็นระยะหากต้องใช้สายตาติดต่อกันเป็นเวลานาน
 • สวมแว่นกันแดดที่กรองแสงอัลตราไวโอเลต ไม่จ้องมองดวงอาทิตย์โดยตรง
 • หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับดวงตา อย่าให้ดวงตาโดนกระแทก
 • ตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ โดยผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ควรตรวจสุขภาพตาทุกปี
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น. 
ศูนย์ตาเฉพาะทาง ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10221, 10222 
Call Center : 1745


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.