Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

การทดสอบภาวะเป็นลมหมดสติด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test)


    อุปกรณ์ชนิดนี้ใช้สำหรับตรวจหาสาเหตุในผู้ป่วยที่มีอาการเป็นลม หน้ามืด หรือหมดสติบ่อยๆ โดยที่ไม่ทราบสาเหตุ

หลักการทดสอบ
  การทดสอบชนิดนี้ทำได้ง่าย เป็นการทดสอบภายนอก ไม่ต้องนอนพักต่อในโรงพยาบาล การทดสอบนี้จะทำในห้องที่มีเตียงพิเศษ สามารถปรับระดับองศา(ความชัน)ของเตียงได้ ผลการทดสอบแพทย์จะวิเคราะห์จากอัตราชีพจร ความดันโลหิต ลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และอาการของผู้ป่วยในขณะที่ถูกเปลี่ยนระดับเตียงจากนอนราบเป็นค่อยๆ ชันมากขึ้นประมาณ 70 - 80 องศา โดยใช้เวลาประมาณ 15 - 20 นาที

การเตรียมตัวสำหรับการเข้ารับบริการ
  • ควรงดน้ำและอาหารทุกชนิดก่อนการทดสอบอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการคลื่นไส้ อาเจียน
  • หากท่านเป็นเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ว่าสามารถรับประทานอาหารอะไรได้บ้างก่อนการตรวจ
  • ให้พาญาติกับผู้ป่วยด้วย เนื่องจากหลังการทดสอบผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการข้างเคียงจากการทดสอบได้
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์หัวใจ ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10325, 10326
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.