Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร (Trans Endotracheal Echocardiogram)

   การตรวจหัวใจด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์ โดยใช้อุปกรณ์ใส่ผ่านช่องปากไปยังหลอดอาหาร เพื่อตรวจหาความผิดปกติของหัวใจ เช่น ผนังหัวใจรั่ว ลิ้นหัวรั่ว การติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ เป็นต้น ใช้ในกรณีที่ตรวจด้วยอัลตร้าซาวน์หัวใจแบบปกติ (ทำผ่านผนังหน้าอก) แล้วได้ภาพไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถได้ข้อมูลมากพอในการวินิจฉัยโรค
การเตรียมตัวสำหรับการเข้ารับบริการ    
 • งดน้ำงดอาหารก่อนการตรวจอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • ควรนำญาติหรือผู้ติดตามมาด้วย
 • ห้ามขับรถหลังจากการตรวจ เนื่องจากส่วนใหญ่มักให้ยาให้ผู้ป่วยรู้สึกคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำคอ (conscious sedation) ซึ่งมีฤทธิ์ง่วงนอน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุหลังขับรถ

แจ้งแพทย์หากมีสิ่งต่อไปนี้

   ประวัติแพ้ยา, กลืนลำบาก  หรือโรคหลอดอาหาร, โรคตับแข็ง, โรคแผลในกระเพาะอาหาร หรือเลือดออกในทางเดินอาหาร,โรคข้อรูมาทรอยด์, มีประวัติได้รับรังสีบริเวณช่องอก

ขั้นตอนการตรวจ

 • แพทย์หรือพยาบาลจะให้ท่านอมยาชา เพื่อให้คอชา ไม่รู้สึกเจ็บเมื่อกลืนกล้อง
 • จากนั้นแพทย์หรือพยาบาลจะพ่นยาชาบริเวณลำคอเพื่อให้ คอชาเพิ่มขึ้น
 • หลังจากนั้นท่านจะต้องนอนตะแคงซ้าย
 • วัดความดันและชีพจร และร้อยละของออกซิเจนในเลือด
 • แพทย์จะให้ยาคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำคอทางหลอดเลือดดำ

สิ่งซึ่งผู้ป่วยควรปฏิบัติระหว่างทำการตรวจ

 • ให้ความร่วมมือในการกลืนสายตรวจ ตามที่แพทย์บอก
 • พยายามนอนก้มหน้า คางชิดอก ระหว่างกลืน เพื่อให้สายตรวจลงไปได้สะดวก
 • เมื่อกลืนสายตรวจลงไปแล้ว แพทย์จะบอกให้หยุดกลืน และ นอนหลับตา และ ผ่อนคล
 • หากมีน้ำลายให้ปล่อยไหลทางปาก
 • หายใจทางจมูก
 • ห้ามพูดหรือส่งเสียงขณะสายตรวจอยู่ในหลอดอาหารเพราะอาจทำให้เกิดอาการเจ็บคอได้หลังการตรวจ

ข้อปฏิบัติตัวหลังจากตรวจ

 • ห้ามรับประทานอาหารจนกว่ายาชาจะหมดฤทธิ์ เพราะจะทำให้สำลักได้ ให้รอจนคอหายชา แล้วค่อยเริ่มจิบน้ำดู ระวังสำลัก กลืนได้ดีค่อยรับประทานอาหารตามปกติ
 • ไม่ขับรถหรือยานพาหนะหรือการใช้เครื่องจักรกล อย่างน้อย 12 ชั่วโมง ถ้าได้รับยานอนหลับห้ามขับรถหลังจากการตรวจ เนื่องจากส่วนใหญ่มักให้ยาให้ผู้ป่วยรู้สึกคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำคอ (conscious sedation) ซึ่งมีฤทธิ์ง่วงนอน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
 • หลังจากทำหัตถการ หากท่านได้รับยาคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำคอทางหลอดเลือดดำ ท่านจะได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยการติดตามความดันโลหิตและชีพจร อีกประมาณ 15 นาที เพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถกลับบ้านได้
วันเวลาทำการ
เปิดทำการทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์หัวใจ ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10325, 10326
Call Center : 1745
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.