Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน


การให้บริการของเรา 
   คือ การเคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟัน ด้วยกรรมวิธีการรักษามาตรฐานระดับสากล วัสดุที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
ลักษณะอาการ, ผู้ที่ควรตรวจ
 • ผู้ที่มีปัญหาฟันแตกหรือบิ่น โดยใช้วีเนียร์แทนที่ฟันที่แตกหรือบิ่นได้ เพื่อให้รูปร่างฟันกลับมาสวย
 • ผู้ที่มีปัญหาฟันบิดเกเล็กน้อยโดยเฉพาะฟันหน้า,ฟันเรียงตัวไม่สวยงามไม่เป็นแนวเดียวกัน วีเนียร์สามารถปรับรูปร่างของฟันให้เรียงสวยได้
 • แก้ไขปัญหาฟันหน้าห่าง โดยใช้ชิ้นวีเนียร์สร้างรูปร่างฟันขึ้นมาใหม่ สามารถปกปิดช่องฟันหน้าห่างได้ โดยที่ไม่เห็นรอยต่อ
 • ผู้ที่มีปัญหาสีฟันเปลี่ยนไม่ขาวใสเป็นธรรมชาติ จากการดื่มชา กาแฟเป็นประประจำ
 • เพื่อแก้ไขปัญหาความยาวของฟัน
การเตรียมตัวสำหรับเข้ารับบริการ
   การทำวีเนียร์นั้น จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยที่ละเอียดจากทันแพทย์ เพื่อประสิทธิผลของการรักษาที่ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยมากที่สุดเพื่อให้ได้ฟันที่มี รูปร่าง สี และการเรียงตัวที่สวยงาม
ขั้นตอนการรักษา
 1. ทันตแพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยวิเคราะห์และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม.(ประกอบกับการพิมพ์ปาก)
 2. ทันตแพทย์จะทำการกรอฟันเล็กน้อยบริเวณผิวหน้าฟันเพื่อติดวัสดุวีเนียร์แทนที่
 3. ทันตแพทย์จะทำรูปแบบจำลอง และพิมพ์ฟัน เพื่อส่ง Lab ทำชิ้นวีเนียร์ (ใช้ระยะเวลา 7 วัน)
 4. ติดวัสดุวีเนียร์ โดยทันตแพทย์จะจัดตำแหน่ง รูปแบบ,สี ตามความต้องการของผู้ป่วย
คำแนะนำหลังทำ
 1. หลังติดวัสดุวีเนียร์ ควรหลีกเลี่ยงการกัดหรือเคี้ยวของแข็ง
 2. ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีใน การดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง
 3. ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 - 2 ครั้ง
 4. ควรทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปากควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน
อัตราค่าบริการ
1 - 4 ซี่ ซี่ละ 15,000 บาท
4 ซี่ขึ้นไป ซี่ละ 12,000 บาท

วันเวลาทำการ
ทุุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 09:00 - 20:00 น. (กรุณาโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า)
ศูนย์ทันตกรรมชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10653, 10654, หรือ 090-198-7692, 061-420-2818
โทรสาร : 02–109-9126 ต่อ 10651  
Call Center : 1745
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.