Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพคนประจำเรือ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำ เรือ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

โปรแกรมลดปวดออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)

อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง แก้ไม่หาย ออฟฟิศซินโดรม โรคยอดฮิตชีวิตคนทำงาน วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.