Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรม Cyberdyne Robotic Rehabilitation
หุ่นยนต์กายภาพบำบัด
ช่วยในการฟื้นฟู สำหรับ ผู้ที่มีปัญหาการเดิน และการเคลื่อนไหว

 
รายละเอียด
ราคาพิเศษ
ช่วยในการฟื้นฟู สำหรับ ผู้ที่มีปัญหาการเดิน และการเคลื่อนไหว
3,000.-/60 นาที

(ปกติ  4,500  บาท)

สอบถาม, นัดหมาย หรือจองแพคเกจและโปรโมชั่นช่องทางออนไลน์

 

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai Nationality only.)
  • โปรแกรมกายภาพบำบัดไม่สามารถคืนเงินและขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1745 ต่อ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
  • วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563

วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์  เวลา 09:00 - 20:00 น. 
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด  ชั้น 6  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10627, 10628
Call Center : 1745

 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.