Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมวัคซีนผู้สูงอายุ


การฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุเป็นการป้องกันการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราเกิดภาวะแทรกซ้อน


วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ A
(CHK60144)
B
(CHK60146)
C
(CHK60148)
D
(CHK60150)
 วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก  ●  ●  ● -
 วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (ปอดอักเสบ)  ●  ●  ● -
 วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด  ●  -  -
 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์  ●  ●  - -
ราคา  9,000.-  3,900.-  3,300.- 5,500.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai Nationality only.)
  • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร 1745 ต่อ ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
  • วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันทำการ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 07:00 - 22:00 น.
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10164, 10165
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.