Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV Vaccine)


รายการวัคซีน จำนวน ราคา
 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 2 สายพันธุ์ (Cervarix)  2 เข็ม  5,500.- (CHK60134)
 3 เข็ม  8,000.- (CHK60138)
 วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ (Gardasil)  2 เข็ม  5,500.- (CHK60136)
 3 เข็ม  8,000.- (CHK60140)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
  • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก แนะนำให้ฉีดจำนวน 2 เข็ม ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 9 – 14 ปี
  • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก แนะนำให้ฉีดจำนวน 3 เข็ม ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร.1745 ต่อ ศูนย์สูตินรีเวช (สำหรับผู้ใหญ่)
  • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร.1745 ต่อ ศูนย์กุมารเวช (สำหรับเด็ก)
  • วันนี้ –31 ธันวาคม 2563 

วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์สูตินรีเวช, ศูนย์กุมารเวชเฉพาะทาง ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 (ศูนย์สูตินรีเวช) ต่อ 10213, 10214 (ศูนย์กุมารเวชเฉพาะทาง) ต่อ 10240, 10241
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.