Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานมั่นใจ ปลอดภัย
เช็คความพร้อม
เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วย
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

รายละเอียดการตรวจประกอบด้วย

 • ตรวจกรุ๊ปเลือด ให้ทราบว่าแต่ละคนมีเลือดกรุ๊ปใด เพื่อสะดวกในกรณีที่ต้องการเลือดฉุกเฉิน
 • ตรวจชนิดของเลือด (Rh Factor) คนไทยโดยทั่วไปจะมีค่า Rh+ แต่บางคนก็อาจพบได้ว่ามีชนิด Rh- ถ้าฝ่ายว่า ที่คุณแม่มีเลือด Rh- เมื่อตั้งครรภ์จะทำให้เสี่ยงต่อการแท้งลูกหรือมีปัญหาต่อลูกในครรภ์ได้
 • เป็นการตรวจหาความผิดปกติของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงว่ามีความผิดปกติของ โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) หรือไม่ ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการสืบทอดทางพันธุกรรม ซึ่งหากทั้งพ่อและแม่เป็นพาหะของโรคนี้ก็จะส่งผลกระทบเรื่องสุขภาพถึงลูกได้
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • การตรวจหาภูมิคุ้มกันและเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หากพบว่ามีเชื้อแสดงว่าคุณเป็นพาหะนำโรค ซึ่งสามารถติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์และสายเลือด ถ้าหากไม่มีการป้องกันให้ดีอาจทำให้ลูกน้อยในครรภ์มีโอกาสติดเชื้อ
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน หากไม่มีภูมิคุ้มกันควรฉีดวัคซีนและคุมกำเนิดไว้อย่างน้อยสามเดือน เพราะหากติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้ทารกพิการหรือแท้งได้
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ หากพบเชื้อจะได้ป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย และคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการติดต่อไปสู่ลูก
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส หากมีการติดเชื้อของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถ้ามีการรักษาก่อนแต่งงานแล้วก็สามารถหายขาดได้และไม่มีการติดต่อไปยังอีก ฝ่ายได้ ส่วนมากวินิจฉัยได้จากการตรวจเลือดมากกว่าอาการที่ปรากฏ 

รายการตรวจสุขภาพ


Male


Female

 1  ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช (PE)
 2  วัดความดันโลหิต ชีพจร น้ำหนัก ส่วนสูง  (Vital sign)   ●  
 3  ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 4  ตรวจหมู่เลือด (Blood group ABO)
 5  ตรวจชนิดของหมู่เลือด (Blood group Rh)
 6  ตรวจหาภาวะเลือดจางธาลัสซีเมีย (Hemoglobin Typing Rule Out Alfathalassemia)
 7  ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
 8  ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
 9  ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
10   ตรวจภูมิต้านทานต่อไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV)
11  ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella lgG) -
12  ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (UA)
ราคา  3,000.-
(OBG63002)
3,500.-
(OBG63003)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 • ราคาพิเศษดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
 • ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน กรณี แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai Nationality only)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1745 ต่อ ศูนย์สุขภาพสตรี (ศูนย์สูตินรีเวช)
 • วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565

วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล   

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10213, 10214
โทรสาร : 02–877–2222   
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.