Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

สิทธิพิเศษ หลักสูตรอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับบริษัทคู่สัญญา


ระยะทาง  จำนวนผู้อบรมต่อรอบ      ระยะเวลา            ราคา      
1. หลักสูตรการช่วยพื้นคืนชีพ
 • การประเมินระดับความรู้สึกตัว
 • การประเมินทางเดินหายใจ
 • เทคนิคการเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง
 • การช่วยหายใจเบื้องต้น
 • การนวดหัวใจ
 • การนำส่งผู้ป่วยมาโรงพยาบาลอย่างถูกวิธี
 • การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ รายบุคคล
30 ท่าน  4 ชม./รอบ
(1 รอบ) 
3,900.-
30 ท่าน  4 ชม./รอบ
(2 รอบ) 
7,900.-
30 ท่าน  4 ชม./รอบ
(3 รอบ) 
 10,900.- 
2. หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การประเมินสภาพการบาดเจ็บ
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยมีบาดแผลหรือกระดูกหัก ข้อเคลื่อน
 • การปฐมพยาบาลผู้ป่วยมีบาดแผล การห้ามเลือด
 • การทำแผลทั่วไป
 • ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรายกลุ่ม
50 ท่าน  4 ชม./รอบ
(1 รอบ) 
3,900.-
50 ท่าน  4 ชม./รอบ
(2 รอบ) 
7,900.-
3. หลักสูตรการปฐมพยาบาลอื่นๆ
 • ผู้ป่วยเป็นตะคริว เลือดกำเดาไหล ช็อคหมดสติ สำลักหรือสิ่งของติดหลอดลม
 • ไฟฟ้าช็อต บาดเจ็บที่ตา สัตว์กัด ลมพิษ หอบหืด ไฟไหม้น้ำร้อนลวก รับประทานสารพิษ
50 ท่าน  4 ชม./รอบ
(1 รอบ) 
3,900.-
50 ท่าน 4 ชม./รอบ
(2 รอบ)
7,900.-
4. หลักสูตรรวม       
 4.1 หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ + หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 50 ท่าน 8 ชม./รอบ
(1 รอบ)
 7,900.-
 4.2 หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ + หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น + หลักสูตรการปฐมพยาบาลอื่นๆ 50 ท่าน 8 ชม./รอบ
(1 รอบ)
7,900.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
 1. ราคานี้รวมค่าวิทยากร ผู้ช่วยฝึกอบรมและอุปกรณ์การสอน
 2. สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1745 ต่อ ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 3. วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562
วันเวลาทำการ
วันและเวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์ 24 ชั่วโมง
ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10133, 10134
โทรสาร : 02–877–2222
Call Center 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.