Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

ศูนย์ไตเทียมศูนย์ไตเทียมพร้อมให้บริการฟอกไตทุกสิทธิ์การรักษา

 • สิทธิ์ทั่วไป 2,000 บาท/ครั้ง
 • สิทธิ์ข้าราชการไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • สิทธิ์ประกันสังคมจ่ายเพิ่ม 500 บาท/ครั้ง (เบิกได้ 1,500 บาท/ครั้ง)
 • สิทธิ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จ่ายเพิ่ม 300 – 500 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้ 2,000 บาท/ครั้ง
 • สิทธิ์ประกันสังคมเบิกได้ 1,500 บาท/ครั้ง
 • สิทธิ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เบิกได้ 1,500 – 1,700 บาท/ครั้ง
 • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1745 ต่อ ศูนย์ไตเทียม

วันเวลาทำการ
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์ไตเทียม ชั้น 7 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02–109–9111 ต่อ 10315, 10316
โทรสาร : 02–877–2222   
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.