Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

Welcome “MDRT Thailand 2019” Healthy Together with Bangpakok Hospital Group

23 ก.ค. 2562


   
     โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท เตรียมพร้อมบริการด้านการแพทย์พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นการบริการเพื่อกลุ่มตัวแทนประกันระดับ MDRT (Million Dollar Round Table) และกลุ่มลูกค้าประกันชีวิต จัดงาน Welcome “MDRT Thailand 2019” ภายใต้แนวคิด Healthy Together with Bangpakok Hospital Group ต้อนรับ MDRT สุขภาพดีไปด้วยกัน ในวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เพราะเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมมีสุขภาพดีไปด้วยกัน รู้ทันป้องกันโรค ตลอดจนถึงแนวทางการดูแลรักษาโรคและติดตามผลโดยแพทย์เฉพาะทางและโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในปัจจุบันการเกิดโรคร้ายแรงหรือโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และการเลือกโรงพยาบาลที่มีความพร้อมทั้งทีมแพทย์เฉพาะทาง และอุปกรณ์ที่ครบครันจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการและผู้ป่วยได้รับสิทธิประโยชน์และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
   นำทีมโดย นพ.พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ทีมแพทย์ และบุคลากร เตรียมพร้อมบริการด้านการแพทย์พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้านศักยภาพทีมแพทย์เฉพาะทาง และอุปกรณ์ที่ครบครัน เช่น ความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก BPK HOTLINE สายด่วนโทร. 1745 ฉุกเฉิน ปลอดภัย “ในช่วงเวลาสำคัญ” เป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการด้วยการรักษาที่มีคุณภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ของการเป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ด้วยการให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม พัฒนาและขยายแผนดูแลสุขภาพของผู้รับบริการในรูปแบบเชิงรุก ดูแลสุขภาพของเราได้ตั้งแต่ยังไม่ป่วย สิ่งสำคัญของการดูแลสุขภาพ คือการ “เตรียมพร้อม” เสียแต่เนิ่นๆ “การป้องกัน” ดีกว่า “การรักษา” ใส่ใจในหลากหลายมิติของการดูสุขภาพ ทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ และมาตรฐานสากล

   โดยโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท ก่อตั้งโดยนายแพทย์พิทยา จันทรกมล และ แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเครือโรงพยาบาลบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท เป็นเวลากว่า 38 ปีแล้ว ด้วยการเริ่มต้นจาก บางกอกโพลีคลีนิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนกระทั่งปัจจุบันนี้ มีคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศในเครือบางปะกอกที่ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมภายใต้มาตรฐานสากล จำนวนหลายแห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลบางปะกอก 1, โรงพยาบาลบางปะกอก 3,  โรงพยาบาลบางปะกอก 8, โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, สถานพยาบาลบางปะกอก 2 บางบอน,  บางปะกอกคลินิกเวชกรรม โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2559 ได้มีการขยายฐานการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น จากพื้นที่กรุงเทพมหานครทิศใต้ ไปสู่เขตพื้นที่กลางกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คือโรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 และ โรงพยาบาลปิยะเวท เพื่อสอดคล้องตามนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)


     นอกจากนี้ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและโรงพยาบาลปิยะเวท ยังร่วมขานรับตามอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภาพรวม ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 4 - 6 โดยมีปัจจัยส่งเสริมจากเศรษฐกิจของประเทศที่จะขยายตัวดีขึ้นประมาณร้อยละ 3.6 - 4.6 จากปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มขยายตัว และแรงขับเคลื่อนภายในประเทศจากภาคการส่งออก การท่องเที่ยว การลงทุนของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการบริโภคของภาคเอกชน ทำให้เศรษฐกิจมีการหมุนเวียนดีขึ้นส่งผลให้มีการกระจายรายได้ ประชาชนมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของอนาคต รวมถึงมาตรการส่งเสริมจากภาครัฐ


"BPK9 Family"
 เพราะคุณคือครอบครัวของเรา

ติดตามข่าวสารของ BPK9 Family ทาง www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.