Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

เครือ รพ.บางปะกอก ชูศักยภาพผ่าตัดข้อเข่าเทียม

1 มี.ค. 2565


เครือ รพ.บางปะกอก  ชูศักยภาพผ่าตัดข้อเข่าเทียม
สนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม คืนสุขภาพดีให้ข้อเข่าโดยแพทย์ผู้ชำนาญการที่มากประสบการณ์
ศูนย์กระดูกและข้อ
                      
   “ข้อเข่าเสื่อม” 1 ใน 10 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดความทุพพลภาพในผู้สูงอายุ ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย อีกทั้งแนวโน้มอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากสถิติผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในคนไทย พ.ศ. 2553 พบว่ามีผู้ป่วยโรคมากกว่า6 ล้านคนโดยอวัยวะส่วนของข้อที่มีการเสื่อมมากที่สุด คือ ข้อเข่า
   นอกจากปัญหาข้อเข่าเสื่อมที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแล้ว อีกหนึ่งปัญหาที่พบในกลุ่มผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม คือ กลุ่มเสี่ยงที่มีอาการแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงการป้องกันและรักษาอย่างมีประสิทธิภาพได้ รวมถึงการที่ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ปลอดภัยในราคาที่เข้าถึงได้ด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน
   ในการนี้ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก อาทิ โรงพยาบาลบางปะกอก 1, โรงพยาบาลบางปะกอก 3, โรงพยาบาลบางปะกอก 8, โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 และโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยการป้องกันเชิงรุก ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตั้งแต่การตรวจคัดกรอง วางแผนดูแลรักษา ตลอดจนกระทั่งการดูแลหลังการรักษา ภายใต้ศักยภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะจุดสำคัญของการรักษาโรคกระดูกและข้อคือ “ความชำนาญของแพทย์ที่มากประสบการณ์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์” จึงเกิดเป็นโครงการ “ข้อเข่า...เราเข้าใจ” คืนสุขภาพดีให้ข้อเข่า ด้วยการผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty) โดยโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก พร้อมดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต 41 ปี บริการมาตรฐานเชี่ยวชาญการรักษา     
   นพ.พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก กล่าวว่า “เรามีศักยภาพความพร้อมความชำนาญด้านการรักษากระดูกและข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงพยาบาลฯยินดีสนับสนุนการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมเชิงรุก สำหรับผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถตรวจคัดกรองข้อเข่า 2 ข้าง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และส่งเสริมการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยการผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty) ในราคาประหยัดเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงโอกาสในการรักษาได้มากขึ้น กับความเพียบพร้อมด้วยการดูแลโดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ที่มากประสบการณ์ และศูนย์การแพทย์ที่พร้อมดูแลคุณแบบองค์รวม อาทิ ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ที่พร้อมดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนการรักษากระทั่งฟื้นฟูหลังการรักษอย่าง ใส่ใจและเข้าใจผู้ป่วยในทุกขั้นตอน พร้อมด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆ ภายใต้มาตรฐานสากล ทางโรงพยาบาลมีความเพียบพร้อม”
   นพ.เอกพจน์ เกิดดอนแฝก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery) กล่าวว่า “โรคข้อเข่าเสื่อม” เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างมากถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเสี่ยงต่อภาวะทุพลภาพได้ เพราะข้อเข่าเสื่อมคือความผิดปกติของผิวข้อที่เป็นกระดูกอ่อนถูกทำลายเข้าไป ทำให้เกิดผิวข้อที่ขรุขระ ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวที่ไม่ดี พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ มักจะเริ่มในคนที่อายุประมาณ 40-50 ปีขึ้นไป การผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty) ช่วยให้ข้อเข่าของคนไข้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ทำให้คนไข้เดินได้ นั่งได้ ดีขึ้นไม่เจ็บปวดทรมาน ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่น อยากไปไหน หรือ เที่ยวที่ไหนก็สามารถไปได้ ปัจจุบันการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับระยะและความรุนแรงของโรค การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า (Total Knee Arthroplasty) ถือเป็นอีกทางเลือกในการรักษาข้อเข่าเสื่อม ในกรณีที่รักษาเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตได้ผลดีและเป็นที่นิยมมากขึ้น
   โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ขอเชิญชวนผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป มาทำการตรวจคัดกรองข้อเข่า 2 ข้าง มูลค่า 2,000 บาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และนอกจากนี้ ยังมีแพ็กเกจผ่าตัดข้อเข่าเทียม 1 ข้าง (Total Knee Arthroplasty) รวมพักฟื้น 4 วัน 3 คืน ราคา 150,000 บาท ระยะเวลาถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด) สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลสาขาใกล้บ้านคุณ อาทิ โรงพยาบาลบางปะกอก 1, โรงพยาบาลบางปะกอก 3, โรงพยาบาลบางปะกอก 8, โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล, โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 และโรงพยาบาลสมุทรปราการ
ติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.