Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

BPK9 Family “สงกรานต์ ทุงสะเทวี BPK9"

10 เม.ย. 2562   เมื่อ 10 เม.ย. 62 นพ.พิทยา จันทรกมล ประธานบริษัทในเครือบางปะกอก และพญ.เจรียง จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและปิยะเวท นำทีมผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ฉลองเทศกาลวันสงกรานต์ จัดกิจกรรม “สงกรานต์ ทุงสะเทวี BPK9” พร้อมร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

"BPK9 Family" เพราะคุณคือครอบครัวของเรา

ติดตามข่าวสารของ BPK9 Family ทาง www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.