Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

BPK9 Family ร่วมส่งเสริมสุขภาพใน Safety Day บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด (ลาดกระบัง)

26 มี.ค. 2562


   เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  ร่วมส่งเสริมสุขภาพพนักงาน บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด (ลาดกระบัง) ในกิจกรรม Safety Day ด้วยการส่งเสริมและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพให้กับพนักงาน ด้านความรู้ในการรับประทานอาหาร และข้อมูลเรื่องเครื่องดื่มประจำวันมีปริมาณน้ำตาลเท่าไหร่ ให้คำแนะนำโดยนักโภชนาการ ของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด (ลาดกระบัง)

"BPK9 Family" เพราะคุณคือครอบครัวของเรา

ติดตามข่าวสารของ BPK9 Family ทาง www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.