Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

BPK9 Family ร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ให้กับโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)

18 ก.ย. 2562


   นพ.พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วยทีมผู้บริหารหน่วยส่งเสริมสุขภาพ บริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (พัดลม) ให้กับนายกิ่ง ใจแกล้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา) เพื่อใช้ประโยชน์ จำนวน 10 เครื่อง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562  ณ โรงเรียนวัดนาคนิมิตร (สว่างนพราษฎร์วิทยา)

ติดตามข่าวสารของ BPK9 Family ทาง www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
"BPK9 Family" เพราะคุณคือครอบครัวของเรา

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.