Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

รพ.เครือบางปะกอก ร่วมกับ ปธพ.6 จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุ

20 พ.ค. 2561


   เมื่อ 20 พ.ค. 61 นพ.พณะ จันทรกมล รองกรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และ พล.ร.ต.นพ.สุรเชษฐ์ สู่พานิช กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล นำทีมบุคลา กรทางการแพทย์ หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สนับสนุนรถเอ๊กซเรย์ 1 คัน และเครื่องตรวจคัดกรองโรคหัวใจ (EKG) 8 เครื่อง ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้าและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธพ.6) จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาตรวจสุขภาพพระภิกษุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพรอมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก บริการตรวจรักษาให้กับพระภิกษุสงฆ์ 200 รูป พระคิลานธรรม 200 รูป และสามเณร 100 รูป ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.