Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

เครือบางปะกอก-ปิยะเวท บริจาคเงินซื้ออุปกรณ์แพทย์ มอบให้มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

24 ก.ย. 2561    เมื่อ 19 ก.ย. 61 พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นพ.พณะ จันทรกมล และคุณพิชญ์ จันทรกมล รองกรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และโรงพยาบาลปิยะเวท บริจาคเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดกระดูกและข้อ จำนวน 2,600,000 บาท มอบให้แก่ “มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.