Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

รพ.ในเครือบางปะกอก จัดสัมมนา “Sport & Heart” ส่งเสริม ปชช. ดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน

25 มี.ค. 2563


   เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 63 โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ร่วมกับ Bike Style and Run และภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรม “Sport & Heart “เพราะความแข็งแกร่งของหัวใจ เริ่มต้นที่ตัวเรา” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจศักยภาพของตนเอง และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเองในเชิงป้องกัน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
   ภายในงานมีกิจกรรม ได้แก่ สัมมนาให้ความรู้ โดย พญ.สุวรา โสมะบุตร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ Workshop การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และ Workshop การออกกำลังกายที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาจาก Polar และทีมเทรนเนอร์จาก Asia Society Fitness ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมากติดตามข่าวสารของทางโรงพยาบาลได้ที่ www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
“Heart of Care” ดูแลด้วยหัวใจ

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.