Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ขอขอบพระคุณ “ยู ดีไลท์ เรสซิเด้นซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3” ที่ให้ BPK9 Family ดูแลคุณ

4 มี.ค. 2562


   เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจให้ BPK9 Family ส่งต่อสุขภาพดี เพื่อครอบครัว BPK9 Family ณ “ยู ดีไลท์ เรสซิเด้นซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3” กับกิจกรรม Healthy on Tour ส่งต่อสุขภาพดีกับหลากหลายกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น บริการตรวจวิเคราะห์สภาพผิว, บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต และตรวจวัดระดับน้ำตาลที่ปลายนิ้ว (DTX) พร้อมปรึกษาข้อมูลสุขภาพกับทีมส่งเสริมสุขภาพ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์เฉพาะบูธกิจกรรมจัดไปเพื่อครอบครัว BPK9 Family ณ “ยู ดีไลท์ เรสซิเด้นซ์ ริเวอร์ฟร้อนท์ พระราม 3” 

"BPK9 Family" เพราะคุณคือครอบครัวของเรา
ติดตามข่าวสารของ BPK9 Family ทาง www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.