Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

ทพญ. ศุภร วงศ์เมธานุเคราะห์
ความเชี่ยวชาญ: ทันตกรรมรักษารากฟัน

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
รักษารากฟัน
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
อังกฤษ , ไทย

การศึกษาและวุฒิ

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขา วุฒิบัตรวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.