Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. พรพรรณ เทียนชนะไชยา
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ,ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
ระบบทางเดินอาหาร
เกี่ยวกับโรค:
ระบบทางเดินอาหาร
ภาษาที่พูด:
อังกฤษ , ไทย

การศึกษาและวุฒิ

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.