Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. ธนพร เติมวัฒนาภักดี
ความเชี่ยวชาญ: ด้านศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ความเชี่ยวชาญ:
ทางด้านศัลยกรรมตาสองชั้น
เกี่ยวกับโรค:
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยกรรมการบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและความผิดปกติบนใบหน้าแต่กำเนิด
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ1)
  • วุฒิบัตรสาขา : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.