Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. รวิ เรืองศรี
ความเชี่ยวชาญ: สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปและอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
ตรวจวินิจฉัยรักษาพร้อมให้คำปรึกษาการแพ้ยา ผื่นลมพิษเรื้อรัง และภาวะแพ้เฉียบพลัน,ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคภูมิแพ้จมูกอักเสบ ภูมิคุ้มกันทางคลินิก
เกี่ยวกับโรค:
อายุรศาสตร์ทั่วไปและอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานด้านวิชาการ / การฝึกอบรม

  • Poster Presentation participant : EAACI Congress 2018, Munich, Germany, May 2018

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.