Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

BPK9 จัดทีมแพทย์อาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ จุดบริการหาดสวนยา จ.อุบลราชธานี

2 ต.ค. 2562


  เมื่อวันที่ 2 - 4 ต.ค. 62 นพ.พณะ จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกน.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Longstay นำทีมแพทย์อาสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  และรถพยาบาลฉุกเฉิน Mobile CCU      เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีศักยภาพสูง ของโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สนันสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ กรมสนันสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจสุขภาพและรักษาโรค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ จุดบริการหาดสวนยา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

"BPK9 Family" เพราะคุณคือครอบครัวของเรา
ติดตามข่าวสารของ BPK9 Family ทาง www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.