Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

อันตรายจากการใช้สายตาที่มากเกินไป

1 ธ.ค. 2560


   เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเลต โทรทัศน์ ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการสื่อสาร และการทำงาน หลายคนต้องอยู่กับการจ้องหน้าจอเป็นเวลานานๆ ทั้งยังอันตรายจากแสงแดดบ้านเราที่มีความแรง อาจกลายเป็นภัยคุกคามดวงตาของคุณ และนำไปสู่สารพัดโรคทางตาได้
โรคต้อกระจก โรคจอประสาทตา โรคต้อหิน และโรคความผิดปกติทางสายตา คือ 4 อันดับแรกของโรคทางตาที่เกิดขึ้นกับคนไทย เป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียการมองเห็น และสายตาเลือนลาง  ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข บอกแนวโน้มผู้ป่วยโรคทางตามีเพิ่มขึ้นทุกปี และอาจเพิ่มขึ้นถึงกว่า 10 ล้านคนทั่วโลกในปี พ.ศ. 2563 เพราะพฤติกรรมการใช้สายตาที่ไม่ถูกต้องและภาวะเสี่ยงของโรคตาบางชนิดที่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการค่อยเป็นค่อยไป ดังนั้น อย่าเสียโอกาส หากสามารถดูแลดวงตาของคุณได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
เช็คด่วน...พฤติกรรมของคุณ ทำร้ายดวงตาหรือไม่?
 • จ้องจอนานๆ ก่อสารพัดโรค เพราะความสว่างหน้าจอที่ไม่เหมาะสมหรือการจ้องจอโทรศัพท์ หรือจอมอนิเตอร์เป็นระยะเวลานาน จะทำให้ผู้ใช้ต้องมีการเพ่งใช้สายตามากขึ้น ส่งผลต่อความผิดปกติของค่าสายตาได้ และยังทำให้เกิดการปวดตา เมื่อยล้า ตามัวได้
 • ออกกลางแจ้ง ไม่สวมแว่นกันแดด รังสียูวีจากแสงแดด ส่งผลต่อจอประสาทตาได้โดยตรง และยังทำให้เกิดทั้งต้อลมและต้อเนื้อได้
 • ทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการใช้แสง อาจเสี่ยงต่ออาการต่างๆ เช่น จอประสาทตาเสียหายหรือเกิดการไหม้ กระจกตาถลอกจากแสงจ้ามากๆ อาการปวดตาเรื้อรัง น้ำตาไหลตลอดเวลา ปวดกระบอกตา
อาการฟ้อง...เมื่อดวงตากำลังถูกทำร้าย !
 • ตาล้า ปวดเบ้าตา
 • ตามัวเฉียบพลัน
 • เคืองตา รู้สึกตาแห้ง หรือมีน้ำตาไหลมากขึ้น
 • ค่าสายตาคลาดเคลื่อนมาก หรือมีระดับสายตาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • มีความดันตาสูงผิดปกติ ซึ่งเป็นความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อหิน
 • อาการเห็นจุดดำตรงกลาง หรือมีเงามืดในลานสายตา
 • เห็นแสงวาบเหมือนฟ้าแลบ หรือเห็นจุดดำลอยไปมาตามการกลอกตา
   อย่าละเลยอาการเหล่านี้...ควรรีบพบจักษุแพทย์ เพื่อรับคำปรึกษาหรือตรวจรักษาโดยทันที เพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็น นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญของการตรวจตา การดูแลถนอมตาให้เป็นปกติได้นานมากที่สุด และควรพบจักษุแพทย์ปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจค้นหาโรคทางตา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางตาสูงกว่าคนทั่วไป 5 - 7 เท่า หากพบและรักษาทันท่วงทีจะลดการสูญเสียการมองเห็นได้

สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ.พิชชาทร จิตต์นิลวงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยาโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.