Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

หยุดเสี่ยง..มะเร็งตับ

9 เม.ย. 2561


   ปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งตับสูงที่สุดโดยอันดับ 1 ในเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง มากกว่า 80% ของผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งตับพบว่า เกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซี และภาวะตับแข็ง

ปัจจัยเสี่ยง
 • ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
 • การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิดบีและซี
 • ผู้ที่มีภาวะอ้วน
 • โรคทางพันธุกรรม เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมันฃ
 • การได้รับยาหรือสารเคมีบางชนิด เช่น การได้รับฮอร์โมนเพศชายเป็นเวลานาน

   โรคมะเร็งตับในระยะแรกจะไม่แสดงอาการใดๆ บางคนอาจมีอาการปวดหรือเสียวชายโครงด้านขวา โดยไม่มีอาการอื่นๆ แสดงชัดเจนก็ได้ ซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นอยู่นานเป็นเดือน ทำให้กว่าจะรู้ก็อาจสายเกินไป

อาการเตือน...อาจเป็นโรคตับ

 • ปวดท้องข้างขวาส่วนบน
 • จุกเสียดท้องคล้ายอาการอาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องบวม
 • คลำพบก้อนบริเวณตับ
 • ตาเหลือง ตัวเหลือง
 • น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ เบื่ออาหาร
 • มีอาการอ่อนเพลีย นอนไม่ค่อยหลับ

   วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การตรวจพบให้เร็วที่สุด เพราะจุดเริ่มต้นมะเร็งตับคือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี แต่สามารถรักษาหายได้ หากตรวจพบในระยะแรก ดังนั้นแพทย์จึงแนะนำให้หมั่นตรวจสุขภาพและตรวจอัลตราซาวด์ตับทุก 3 เดือนโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยง

สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ.นนทพรรธน์ กันตถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.