Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพคเกจ

ตรวจสุขภาพชุดครอบครัว

วันนี้ - 30 ก.ย. 60 We Care We Protect “BPK9 Family เพราะคุณคือครอบครัวของเรา”

ตรวจคัดกรองภาวะกระดูกพรุน

วันนี้ - 30 ก.ย. 60 We Care We Protect “BPK9 Family เพราะคุณคือครอบครัวของเรา”

ตรวจคัดกรองโรคหัวใจ

วันนี้ - 30 ก.ย. 60 We Care We Protect “BPK9 Family เพราะคุณคือครอบครัวของเรา”

ตรวจสุขภาพตาและคัดกรองความเสี่ยงโรคทางตา

วันนี้-30 ก.ย. 60 We Care We Protect “BPK9 Family เพราะคุณคือครอบครัวของเรา”

วัคซีนผู้สูงอายุ

วันนี้ - 30 ก.ย. 60 We Care We Protect “BPK9 Family เพราะคุณคือครอบครัวของเรา”

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี

วันนี้ - 30 ก.ย. 60 We Care We Protect “BPK9 Family เพราะคุณคือครอบครัวของเรา”

วัคซีนงูสวัด

วันนี้ - 30 ก.ย. 60 We Care We Protect “BPK9 Family เพราะคุณคือครอบครัวของเรา”

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วันนี้ - 30 ก.ย. 60 We Care We Protect “BPK9 Family เพราะคุณคือครอบครัวของเรา”

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงไทรอยด์

วันนี้ - 30 ก.ย. 60 We Care We Protect “BPK9 Family เพราะคุณคือครอบครัวของเรา”

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.