Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

มั่นใจ ปลอดภัย เช็คสุขภาพก่อนแต่งงาน

24 ม.ค. 2561

   
  การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นการเช็คความพร้อมและความสมบูรณ์ของร่างกายสำหรับคู่รักและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตรในอนาคต นอกจากนี้การตรวจสุขภาพยังสามารถคัดกรองโรคต่างๆ ที่มีความเสี่ยง จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ เพราะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
ทำไม..?? คู่รักถึงควรตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
   1. การตรวจเพื่อ...ป้องกัน
   การเข้ารับการตรวจสุขภาพว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดต่อใดหรือไม่ เพื่อเป็นป้องกันคนที่เรารัก เช่น การตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) การตรวจหาไวรัสตับอักเสบบี และโรคธาลัสซีเมีย เป็นต้น
   2. การตรวจเพื่อ...รักษา
  เพื่อให้คู่สมรสมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมมีบุตร เช่น การตรวจหาโรคหัดเยอรมัน เป็นการตรวจคัดกรองที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ หากไม่มีควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน เพราะหากคุณแม่ติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์อาจจะถูกส่งต่อสู่บุตร นอกจากแพทย์ตรวจร่างกายโดยทั่วๆไป รวมไปถึงการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจจะแฝงอยู่ โดยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
แพทย์ตรวจอะไรบ้าง ??
    นอกจากแพทย์ตรวจร่างกายโดยทั่วๆ ไป รวมไปถึงการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่อาจจะแฝงอยู่ โดยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เตรียมความพร้อม...ก่อนเข้ารับการตรวจ ??
  1. ควรงดอาหารหรือเครื่องดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย ยกเว้นน้ำเปล่า
  2. ให้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อยวัน
  3. สำหรับผู้หญิงที่เป็นประจำเดือน ควรงดการตรวจและควรให้หมดประจำเดือนก่อนเข้ารับการตรวจ 
   ดังนั้น การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานจึงเป็นการลดโอกาสเสี่ยงและอันตรายการเกิดโรคแทรกซ้อนของคู่รัก รวมทั้งการส่งผ่านโรคจากแม่ไปสู่ลูกน้อยได้ หากอยากให้ความรักของคุณสมบูรณ์แบบ อย่าลืมมาตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคุณและคนที่คุณรักในการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์
สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ.นพดล จันทรเทพเทวัญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์ - นรีเวช
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745
Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.