Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

นอนกรน...เสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ

14 ก.พ. 2561


   อาการนอนกรน เป็นสัญญาณเกิดความผิดปกติชองระบบทางเดินหายใจ หากรุนแรงจะมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับร่วมด้วยเป็นผลทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอสมองได้รับออกซิเจนไม่เต็มที่และอาจเป็นสัญญาณเตือนถึงโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต

ใครบ้างที่เสี่ยง...
!!

 • น้ำหนักตัวมาก
 • ต่อมทอนซิลและต่อมอดีนอยด์โต
 • คอหนา ลิ้นโต
 • ภาวะหมดประจำเดือน
 • โรคทางต่อมไร้ท่อ ได้แก่ ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย โรคกล้ามเรื้ออ่อนแรงบางชนิด
 • คัดจมูก หายใจไม่สะดวกจากโพรงจมูกบวม หรือจากโครงสร้างจมูกผิดปกติ

อันตรายจากนอนกรน...!!

 • หลับไม่สนิท หลับๆ ตื่นๆ
 • อ่อนเพลีย ไม่สดชื่น
 • หยุดหายใจเป็นพักๆ ขณะนอนหลับ
 • สมองขาดออกซิเจน
 • มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความจำหรือสมาธิ
 • หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวน
 • ภาวะสมองเสื่อม 

การรักษา...!!
   การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติระหว่างการนอนหลับ หรือ การนอนหลับผิดปกติ (Sleep Test) ด้วยเครื่อง polysomnography โดยการทดสอบนี้จำเป็นต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล 1 คืน เพื่อได้รับการตรวจวัดระดับการนอนหลับ วัดชีพจร คลื่นสมอง รูปแบบการหายใจ และวัดระดับออกซิเจนในกระแสโลหิต
   ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับสามารถเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ดังนั้นควรหมั่นสังเกตสมาชิกคนในครอบครัวที่มีอาการนอนกรนและมีพฤติกรรมเสี่ยงร่วม หากไม่มั่นใจควรรีบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและค้นหาสาเหตุการนอนกรนที่แท้จริง

สนับสนุนข้อมูลโดย : พญ. พัตราภรณ์ ตันไพจิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.